Розмістити подію →
Сьогодні 20 листопада 2019 року
Мій дім Україна
Інформаційний портал про суспільні та культурні події в Україні
Бібліотеки для дорослихОдеська обл., Одеса

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

 

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького в Одесі заснована 1829 року як міська публічна бібліотека, її відкриття поклало початок заснуванню публічних бібліотек у крайових і губернських містах Росії і України.

З перших рокiв свого iснування бiблiотека розглядалась як центральна у Новоросiйському краї.

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

В 1904–1906 рр. за проектом відомого українського архітектора Ф. П. Нестурха для Одеської державної наукової бібліотека ім. М. Горького споруджено спеціальний монументальний будинок — видатний зразок вітчизняної бібліотечної архітектури доби еклектики. Книжкові фонди бібліотеки на 1 січня 1959 налічували понад 2 млн. друкованих одиниць і охоплювали літературу з усіх галузей знань.

Значну цінність становлять історико-революційні та інші краєзнавчі матеріали і, зокрема, періодична преса Півдня України. В Музеї рідкісних книг та рукописів зберігаються цінні рукописи 12–15 ст., інкунабули, стародруки та ін. — всього понад 10 000 примірників.

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького надає значну методичну і бібліографічну допомогу масовим бібліотекам республіки.

У 17 вiддiлах бiблiотеки сьогоднi працюють понад 200 спiвробiтникiв. Фонд Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького — універсальний, нараховує близько5 млн. документів українською, російською, англійською, французькою, німецькою, польською, чеською та іншими мовами, в тому числі понад 200 000 рукописів, стародруків, рідкісних та цінних видань.

Склад і зміст фондів Одеської державної наукової бібліотека ім. М. Горького розкривають каталоги та картотеки, створені як в традиційній картковій, так і в електронній формах.

До послуг користувачів Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького:

 • книги, періодичні та електронні видання, аудіовізуальні та образотворчі матеріали, CD-диски, автореферати дисертацій та інші матеріали з усіх галузей знань, колекції книг відомих діячів культури
 • стародруки, дореволюційні, довоєнні, повоєнні та особливо цінні сучасні, а також картографічні, нотні документи
 • щорічна передплата понад 1 000 назв вітчизняних та зарубіжних журналів і газет
 • повнотекстова база даних іПС «Артефакт» — за 1995–2003 рр.
 • база даних «ПРАВО» (тексти законодавчих, нормативних документів)
 • карткові та електронний каталоги
 • INTERNET та інші довідкові служби
 • постійно діюча виставка нових надходжень
 • «Електронна доставка документів»

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

Додаткові послуги:

 • проведення фото-, теле- і кінозйомки
 • ксерокопіювання, сканування, фотографування необхідних документів з фонду бібліотеки
 • екскурсії по бібліотеці

Адреса: вул. Пастера, 13, Одеса
Телефон: +380 (48) 723-02-52
Сайт: www.odnb.odessa.ua

вгору