Розмістити подію →
‹ 
 ›
Сьогодні 7 липня 2022 року
Мій дім Україна
Інформаційний портал про суспільні та культурні події в Україні

Звіт про подію буде тут…

Мистецькі виставкиКиївська обл., Київ

Звитяжець української медієвістики

22 травня – 22 червня 2019
Звитяжець української медієвістики

Виставка побудована на матеріалах Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Музею книги і друкарства України, Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, Національного музею українського народного декоративного мистецтва.

Вечір пам'яті Леоніда Махновця відбудеться 31 травня о 16.00.

Леонід Махновець (31.05.1919 – 19.01.1993) – д.ф.н., авторитетний дослідник давньої української літератури, історик, перекладач, археолог, бібліограф. Удостоєний Національної премії імені Тараса Шевченка 1990 р. за переклад українською мовою та підготовку науково-довідкового апарату «Літопису руського» (К., 1989).

За понад півсторіччя наукової роботи Л. Махновець підготував 4 монографії, упорядкував і прокоментував кілька збірників творів давньої літератури, працював над першим і другим томами «Історії української літератури: у 8 т.» (К., 1967), вчений є автором кількасот наукових розвідок, статей, публікацій та рецензій, окремі з яких надруковані під псевдонімом Леонід Озерний.

Найзнаменнішій своїй праці – підготовці до друку «Літопису руського» за Іпатіївським списком – Л. Махновець присвятив понад 30 років життя. До цієї роботи дослідника заохотив М. Рильський, коли одного разу під час зустрічі зауважив: «Леоніде Єфремовичу, Ви – єдина людина в Україні, яка зможе перекласти Літопис Руський. Тисячу років не зробили це до Вас і дві тисячі не зроблять після Вас».

Особливу любов до літератури, культури і доби Київської Русі Леонід Махновець проніс через все життя. Багато часу і сил віддав вивченню «Слова о полку Ігоревім». Під його авторством та упорядкуванням побачили світ такі праці: переклад із давньоруської сучасною українською мовою «Слова о полку Ігоревім» (1950), «Слово о полку Ігоревім» та його поетичні переклади і переспіви» (К., 1967), «Про автора «Слова о полку Ігоревім» (1989).

У полі зору Л. Махновця перебувала і гумористично-сатирична спадщина XVI–XVIII ст. Цій темі присвячено книги: «Давній український гумор і сатира» (1959), «Українські інтермедії XVІI–XVIII ст.» (К., 1960), «Сатира і гумор української прози XVI—XVIII ст.» (К., 1964).

Знаковою подією у літературознавстві стала поява видання «Григорій Сковорода» (К., 1972), у якому автор на основі архівних документів подав невідомі раніше факти до життя і творчості українського поета і філософа.

«Міродайним джерелом» у літературознавстві М. Возняк назвав ще у рукописі довідник «Українські письменники: Біо-бібліографічний словник. Т. 1. Давня українська література (ХІ—XVIII ст.)» (К., 1960), підготовлений науковцем.

У доробку Л. Махновця розвідки із франкознавства («Іван Франко як дослідник української літератури XVI–XVIII ст.», 1950; «Геній українського народу», 1956) та шевченкознавства («Шевченко і Жуковський», 1952, «Шевченко – художник», 1955; «Київська Русь у творчості Шевченка», 1958).

Вчений є автором численних статей до «Української радянської енциклопедії: у 12 т.» (1974–1985) та «Шевченківського словника: у 2 т.» (1976–1977).

На виставці, присвяченій 100-річчю від дня народження Л. Махновця, експонуватимуться праці та архівні документи науковця з колекції Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, з-поміж яких і робочий примірник «Літопису руського», рукописна збірка перекладів (1942), передмова до публікації творів Володимира Мономаха (1985), план статті «Із досвіду роботи над перекладанням “Слова о полку Ігоревім”» (1985), варіанти бібліографії праць вченого-медієвіста (1968, 1975 рр.), «Невиголошене слово при одержані премії 9.ІІІ.1990», тощо.

Історико-літературні зацікавлення Л. Махновця відображають книжки з бібліотеки науковця, а дарчі написи на багатьох примірниках розкривають коло його спілкування. Епістолярна спадщина Л. Махновця представлена листами О. Білецького, М. Гудзія, В. Адріанової-Перетц, А. Ніжець, Д. Лихачова, дружини Г.Соколовської та ін.

Експозицію виставки увиразнюють світлини вченого, надані Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Центральним державним архівом-музеєм літератури і мистецтва України та з приватної колекції Я. Мишанича.
В експозиції — графіка В. Юрчишина до «Літопису Руського» та роботи В. Лопати до «Слова о полку Ігоревім» з колекції Музею книги і друкарства України.

Доповнюють виставку рушники Київщини із Національного музею українського народного декоративного мистецтва.

Чекаємо Вас за адресою:
вул. Лаврська, 9; корпус 9
(на території Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника)
Тел.: 280-66-23; 280-52-56; 280-79-76
Виставка експонується з 22 травня до 22 червня 2019 р.
щодня, крім вівторка з 10.00 до 17.00 год.
Вхід на вечір пам'яті безкоштовний, в інші дні — за квитками музею. Щонеділі вхід безкоштовний для школярів та студентів.

Адреса: вул. Лаврська 9, корпус 9, м. Київ
Телефон: +38 (044) 280-79-76
Сайт: www.facebook.com/Books.and. Printing. Museum


вгору