Розмістити подію →
Сьогодні 2 березня 2021 року
Мій дім Україна
Інформаційний портал про суспільні та культурні події в Україні

Звіт про подію буде тут…

МузеїКиївська обл., Київ

З усього світу / From All Over The World

21 травня – 10 червня 2020
З усього світу / From All Over The World

29 травня виповнюється 21 рік з дня народження Музею української діаспори. З цієї нагоди Музей відкриває віртуальну виставку “З усього світу” та запрошує до її перегляду на музейній сторінці у Facebook.
Впродовж 21 дня в онлайн-форматі буде представлено 21 експонат із фондів музею. Це твори мистецтва та історичні раритети, що потрапили до музейної збірки від різних дарувальників та з різних куточків світу – Нью-Йорка, Мюнхена, Сіднея, Пітсбурга, Парижа, Оттави… Більшість експонатів, відібраних для виставки, подаровані музею за кілька останніх років, тож вони невідомі або маловідомі музейним шанувальникам.
Парадний мундир американської військової академії Вест-Пойнт, грудка української землі, яка в далекі 1940і помандрувала світом і лише недавно повернулася додому, пейзаж із хатиною, що 1943 року “втік” від радянської влади… Кожен представлений експонат – це відбиток долі, мистецький твір чи окремий фрагмент історії українців світу, це провідник у світ діаспори, за допомогою якого відвідувач онлайн виставки дізнається про неймовірні життєві зигзаги та величні здобутки наших співвітчизників по всьому світу.
“З усього світу” – це також виставка-подяка нашим дарувальникам, завдяки щедрій підтримці та довірі яких музей живе, розвивається і чекає на нові відкриття та експонати. До проекту увійшли артефакти, подаровані Левом Хмельковським (США), Катериною Кричевською-Росандіч (США), Еммою Андієвською (Німеччина), родиною Паславських (США), Ярославом Пеленським (США), родиною Соколиків (Канада), Світланою Солдатовою (Австралія), Павлом Кравченком (Австралія), Єлєною Лифар (Франція), Мироном Момриком (Канада), Омеляном Твардовським (США), Мартою Коломиєць (США-Україна), Оленою Овчинніковою (США), Олександром Кучеруком (Україна). Ми також віддаємо шану нашим фундаторам Олексі Булавицькому (США) та Людмилі Морозовій (США), які подарували музею свої мистецькі колекції наприкінці 1990-х років.
Розпочинається виставковий проект історичною світлиною, яку ми отримали кілька днів то́му від нашого великого друга – редактора газети “Свобода” Лева Хмельковського. А наш 21ий експонат, можливо, ще в дорозі.
21 день ви зможете подорожувати різними країнами, пізнавати імена, історії та відкривати колекцію нашого музею.
З усього світу! Будьте з нами!
Ваш Музей української діаспори.

Виставка триває з 21 травня по 10 червня 2020 р.
Виставку підготували:
Автор ідеї та куратор проекту – Оксана Підсуха
Координатор проекту – Ганна Лексіна
Дизайнер – Вікторія Рябчун
Автори текстів – Оксана Підсуха, Ганна Лексіна, Назар Розлуцький, Ганна Шеляг
Переклад на англійську – Ганна Шеляг

May 29th is the Birthday of Museum of Ukrainian Diaspora. This year we’ve reached the age of 21. And we wish to celebrate by organizing a virtual exhibition. It will be available for free at our Facebook page under the title “From All Over The World”.
It’s gonna take 21 day – every day we will present one of the artifacts from our collection, which consists of artworks and historical rarities granted by our numerous partners and benefactors. There unique things are coming to the Museum from New York, Munich, Sydney, Pittsburgh, Paris, Ottawa and many other places all over the planet. The exhibition is focused on the newly-arrived artifacts, which have yet had little to no presentation for the Ukrainian public.
A ceremonial uniform of the prestigious West Point Military Academy coming from USA; a piece of Ukrainian soil that have been traveling over two continents for half a century and came back home only a few years ago; a landscape with a traditional Ukrainian hut that have fled the Soviet Army in 1943… Each exhibit is a part of a human story and a fragment of the peoples history – a key that unlocks the World of Ukrainian Diaspora. The on-line exhibition will let the virtual visitors see the tricky paths of emigrants’ lives and study the rich heritage given to the World by Ukrainian nation.
“From All Over The World” is not simply a demonstration of the Museum’s exclusive collections, but an act of gratitude to the people who made their existence possible – numerous donors and benefactors who support our constant development and improvement. This project includes the gifts from Lev Khmelkovsky (USA), Kateryna Krychevska-Rosandich (USA), Emma Andiewska (Germany), the Paslawsky family (USA), Yaroslav Pelenski (USA), the Sokolyk family (Canada), Svitlana Soldatova (Australia), Pavlo Kravchenko (Australia), Elena Lifar (France), Myron Momryk (Canada), Omelian Twardowsky (USA), Marta Kolomayets (USA-Ukraine), Olena Ovchynnikova (USA), Oleksandr Kucheruk (Ukraine). The exhibition also pays special honor to the founders of the Museum of Ukrainian Diaspora – Oleksa Bulavytskyi (USA) and Liudmyla Morozova (USA) who gave it a start in late 1990s.
The opening will be given to the Museum’s the most recent acquisition – a rare historical photo which have arrived to Ukraine a couple of days ago as a present from our beloved friend in States Lev Khmelkovsky, the chief editor of a Ukrainian-American newspaper “Svoboda”. And the closing artifact is still under question – maybe, it’s just on its way...
Museum of Ukrainian Diaspora offer you a 21-day tour – a different country, a new name, an interesting artifact and an exiting story every day.
Travel all over the World! Stay with us!
Sincerely yours,
Museum of Ukrainian Diaspora

The exhibition dates: May 21 – June 10, 2020
Created by:
Idea and general direction – Oksana Pidsukha
Coordination – Hanna Leksina
Design – Viktoriia Riabchun
Texts – Oksana Pidsukha, Hanna Leksina, Nazar Rozlutskyi, Hanna Sheliah
English translation – Hanna Sheliah

Адреса: вул. Московська, 40-б, Київ
Телефон: 0442806418
Сайт: www.facebook.com/events/568422324102821/
Ел. пошта: museum.diaspora@gmail.com


вгору