Розмістити подію →
Сьогодні 27 вересня 2023 року
Мій дім Україна
Інформаційний портал про суспільні та культурні події в Україні
Київська обл., Київ

Міністерство освіти і науки України

 


Міністерство освіти і науки України (МОН України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОН України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

МОН України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх
повноважень МОН України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Основними завданнями МОН України є:

  • участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

  • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти

  • забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу України

  • визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

  • сприяння функціонуванню національної системи науково-технічної інформації

  • забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів

Адреса: просп. Перемоги, 10, Київ
Телефон: +38 (044) 253-11-56
Сайт: www.mon.gov.ua

вгору